Beta

Government (2)

Ulaanbaatar Development Corporation JSC


Хамтран ажиллах санал

Apr 27, 2018 13:58 ULAST

“Улаанбаатар хотын Хөгжлийн Корпораци” ХК нь төсөл хөтөлбөрүүдийг Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх зорилгоор “Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн төсөлд оролцох үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүдийг хамтран ажиллахыг урьж байна.Уг төсөл нь 2024 оныг хүртэл хэрэгжих нийслэлээс санаачлан явуулж буй их бүтээн байгуулалтын ажлуудын нэг...

Ulaanbaatar Development Corporation JSC


Ulaanbaatar Development Corporation Will Organize its First Business Forum 2016 "Industrial Parks"

Jun 08, 2016 17:00 ULAST

“Ulaanbaatar Development Corporation” (UBDC) JSC has been established to develop and implement UB city major investment projects.UBDC is organizing its First Business Forum under the theme “Industrial Parks” in cooperation with Ministry of Industry of Mongolia and European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Mongolia on June 9, 2016.The opening speech will be...